Начало - Деца и родители - 60 деца от Русе на летен лагер сред природата в Габровско

60 деца от Русе на летен лагер сред природата в Габровско

60 деца от три русенски училища са на едноседмичен летен лагер в местността „Узана“, край Габрово.

60 деца от три русенски училища са на едноседмичен летен лагер в местността „Узана“, край Габрово.

60 деца от три русенски училища са на едноседмичен летен лагер в местността „Узана“, край Габрово.

Възпитаниците на ОУ „Никола Обретенов“, ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Братя Миладинови“ са на възраст от 7 до 11 години. Трите училища са включени като партньори на Общината по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“

Всекидневно за децата се организират различни образователни, спортни и туристически занимания, като се използва изцяло ресурса на природната местност „Узана“ и професионализма на наетия педагогически персонал.

Дейността е финансирана по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, финансиран от Българо-швейцарската програма за подкрепа за социално включване на ромите и други уязвими групи.

Целта на летния лагер е да подпомогне семействата от целевата група като осигури на децата подходящи условия за развлечения и отдих и улесни комуникацията между всички етнически групи.

За малчуганите е разработена индивидуална групова програма, която ангажира изцяло свободното им време, като всеки ден са поощрявани за участие в образователни и спортни игри. Използваните методи развиват творческите им умения и мотивацията им за активно включване във всички игри. До момента те са посетили Географския център на България, Посетителски информационен център Узана, както и Детска природна академия „Узана“, където са се запознали с историческата и географска особеност на местността. Организирани са и туристически походи до близките планински върхове.

Вдъхновени от преживяното през деня, децата  подготвят съчинения, в които описват своите емоции.

Летният лагер продължава до 27.08.2016 г. като децата и наетият придружаващ персонал с голямо желание участват в организираните събития по проекта и отчитат безспорния положителен резултат.

Днес, екипът за управление на проекта от Община Русе посети летния лагер в Узана, срещна се и разговаря с децата и техните учители и медицинско лице, както и наблюдава практически подготвените и проведени занимания за деня.

Добрата материална база, мотивацията на екипа да работи с деца и повишеното настроение на всички участници категорично доказва, че поставените цели на описаната дейност по проекта се изпълняват.

60 деца от Русе на летен лагер сред природата в Габровско
60 деца от три русенски училища са на едноседмичен летен лагер в местността „Узана“, край Габрово.
Здраве да е

Коментари

Преминете на горе