Начало - Деца и родители - Феноменът Игра

Феноменът Игра

Играта и детето 

При хубаво време е за предпочитане игрите да са навън

Груповите игри са забавни

Игрите задоволяват множество личностни потребности на децата, защото са отражение на действителността. Допринасят за социализацията на детето – включването на индивида в обществените отношения. Чрез играта децата се приобщават към света на възрастния. Тя е вродена и водеща в предучилищна възраст дейност. Създава условия за интелектуалното развитие на детето. Дава възможност да развие трите типа отношения: към предметите, към другите хора и към себе си. Първите предигрови форми започват да се развиват от 8-я месец след раждането на детето, като първоначално майката играе, а детето е зрител и реагира емоционално. Подготвителен етап за развитието на различните видове игри е предметната, която възниква при общуването на детето с възрастния.
Играта може да бъде:
– Индивидуална: детето играе само.
– Съвместна: дете-дете, дете-възрастен.
– Групова: няколко деца.
Игрите биват: творчески (сюжетно-ролеви, игри- драматизации, режисьорски и строително- конструктивни) и игри с правила (подвижни и дидактични) и се развиват в следната последователност:
– Сюжетно – ролеви: напр. игра на чичо доктор, мама и бебе, трамвай и пътници и др.
– Игри – драматизации: по сюжет от приказка или филмче.
– Режисьорски: детето само разиграва сюжет и изпълнява ролите на всички персонажи.
– Строително – конструктивни: напр. „Строител“ и др.
– Игри с правила: Подвижни напр. игри с топка и др. и дидактични игри с учебна цел. При тези видове игри се изисква спазването на определени правила.

Играчката

Плюшени играчки

Плюшени играчки

Чрез нея се осигуряват условия за ранното усвояване на обществения опит и за комплексното развитие на децата. Тя е специфичен предмет предназначен за игра и обединява основните дейности: игра, труд и учение. Необходимо е да отговаря на определени условия за сигурност и нравствено възпитание. Желателно е играчките да бъдат безопасни и здрави, както и подбрани според възрастта на детето. При деца под 3 г. избягвайте дребни или разглобяеми играчки, кукли с коси, зарчета. В кърмаческа възраст се препоръчват гумените и меки играчки, но не плюшени. Разбира се в предучилищна възраст играчките се обогатяват и са различни за момиченцата и момченцата.

Класификация на играчките:
– Сюжетно-образни (Кукли).
– Технически.
– Игрови строителни и констр. материали.
– Предмети от игровото ежедневие (Мебели, прибори и др.).
– Дидактични играчки.
– Музикални играчки.
– Играчки за подвижни и спортни игри.
– Забавни играчки.

На какви изисквания трябва да отговарят играчките?
– Хармонично съчетание на замисъл, конструкция, форма и цвят.
– Да въздействат за натрупване на положителен нравствен опит.
– Да са продукт на съвременното техническо развитие и да предполагат творческото им използване в различни игрови ситуации.
– Да удовлетворяват детската потребност от активност.
– Да са безопасни и трайни.
– Да възпитават естетически вкус у децата.
– Да съчетават реалното и въображаемото.
– Комплексно да въздействат върху различните анализатори на детето.
– Да осигуряват познавателна активност на детето и да развиват неговата наблюдателност и любознателност.

Дидактически играчки:
Специалистите препоръчват няколко вида дидактически играчки с различни игрови действия, програмирани в техните конструкции.
• Играчки за нанизване (кубчета, полусфери, топки и т.н.), които се нанизват на някаква основа и обикновено се поставят над детското легло или на детската количка.
• Играчки за търкаляне, които са с различна големина и форма.
• Играчки, които се състоят от различни геометрични фигури (кубчета, конуси, цилиндри) с различен цвят, форма и големина, които се нареждат по различен начин.
• Разглобяващи се играчки, които са предназначени да развиват умението на детето да свърже или раздели две и повече части от еднородни предмети.
• Сюжетни играчки с малък размер (4-10 см): кукли, колички, плодове и зеленчуци, животни, а също предмети, подбрани по определен признак.
И още нещо, погледнете детето си когато играе и може би ще познаете в него себе си. Огромно постижение е да станете за детето си образец за подражание. Само когато сте в играта с вашето дете, можете да го разберете истински. Играйте с детето си!

Мариана Чомпалова – детски социален педагог
www.moetodete.com

 

Коментари

Преминете на горе