Деца и родители

Русе на водещо място в работата по подкрепа на деца и семейства в риск

„Еквилибриум“ и Социалният комплекс са сред най-добрите по превенция от изоставянето в институции

Работата на русенското сдружение „Еквилибриум“  и на управлявания от него Социален комплекс по извеждането на деца от домове и
Малките деца имат нужда от любов и внимание

Работата на русенското сдружение „Еквилибриум“ и на управлявания от него Социален комплекс по извеждането на деца от домове и предотвратяване на риска от изоставянето им в институции, бе оценена високо на заключителна конференция в София. Практиката на русенци бе определена като една от 15-те водещи сред общо петдесетте у нас. Оценката за работата на „Еквилибриум“ по проекта„Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ бе направена при обявяване резултатите от двегодишен период на дейност и сравняване на резултатите със сродни организации.
Процесът на деинституционализация у нас получава своя силен тласък и политическа воля с приемането през 2010 година на Националната визия за деинституционализация на децата в България и Плана за нейното изпълнение. Сдружение „Еквилибриум“ е активен участник в този процес, както на местно, така и на национално ниво. Заслужено е вниманието към представената от организацията практика в превенцията на изоставянето на деца и ранната интервенция при деца с проблеми в развитието. Всички, които познават добре работата на управлявания от „Еквилибриум“ Комплекс за социални услуги знаят, че едно от основните направления в работата на комплекса е превенция на изоставянето на деца, което се реализира чрез няколко взаимно свързани програми : „Превенция на ниво родилен дом”, „Ранна интервенция за деца със специални нужди”, родителска група за взаимопомощ и подкрепа „Необикновени родители – необикновени деца”, Програма „SOS – родител” и „Семейно планиране”. Всичко това е свързано и с много активна работа „на терен“ за повишаване здравната култура на жените от рискови и маргинализирани групи по отношение на семейното планиране, проследяване на бременността им за намаляване на риска от раждане на деца с увреждания и повишаване компетентността им за обгрижване на деца от възрастовата група 0 до 6 години.

„Еквилибриум“ и Социалният комплекс са сред най-добрите по превенция от изоставянето в институции
„Еквилибриум“ и Социалният комплекс са сред най-добрите по превенция от изоставянето в институции

Ключът за успеха на специалистите от „Еквилибриум“ е в дълбоката им убеденост, че родителят е най-добрият „експерт” спрямо своето дете, защото той знае най-добре как да го утеши, как да облекчи болката му, как да го подкрепи, за да преодолява трудности и предизвикателства. Освен това, според Европейското и Българското законодателство, право на всяко дете е да расте и да бъде отглеждано в семейна или в близка до семейната среда.
Добрата практика на „Еквилибриум“ ще бъде включена в специално издание на Министерство на труда и социалната политика, което предстои да бъде публикувано и разпространено в цялата страна до месец.

 

Общо
Русе на водещо място в работата по подкрепа на деца и семейства в риск
Заглавие
Русе на водещо място в работата по подкрепа на деца и семейства в риск
Описание
Работата на русенското сдружение „Еквилибриум“ и на управлявания от него Социален комплекс е по извеждането на деца от домове
Автор
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker