От природата

Билкови отвари против мигрена

Народната медицина помага при мигрена
Народната медицина помага при мигрена

Мигрената е сериозно заболяване, което протича със силна болка в областта на главата. Тъй като традиционната медицина все още не е намерала начин да се справи напълно с острото главоболие, което много често е хронично, страдащите от мигрена търсят лек с хомеопатия, суперхрани, акупунктура или народна медицина.

На­род­на­та ме­ди­ци­на обик­но­ве­но пре­по­ръч­ва ус­по­ко­я­ва­щи бол­ка­та бил­ко­ви от­ва­ри.
Ще ви пред­ло­жим три по­лез­ни за гла­во­бо­ли­е­то ре­цеп­ти:
Пър­ва ре­цеп­та: за­лей­те ед­на су­пе­на лъ­жи­ца жълт кан­та­ри­он с ча­ша во­да и сло­же­те смес­та да ври 15 ми­ну­ти. След то­ва пре­це­де­те и пий­те по по­ло­вин ча­ша три пъ­ти на ден.
Вто­ра ре­цеп­та: нас­той­ка­та от ма­то­чи­на на­ма­ля­ва нап­ре­же­ни­е­то, бол­ка­та и нер­вност­та. По­ло­вин су­пе­на лъ­жи­ца ма­то­чи­на се за­ли­ва с ча­ша го­ре­ща во­да и прес­то­я­ва 30 ми­ну­ти. От нея се при­е­мат по 1-2 су­пе­ни лъ­жи­ци, 5-6 пъ­ти на ден.
Тре­та ре­цеп­та: су­пе­на лъ­жи­ца смле­ни ко­ре­ни от ва­ле­ри­а­на се за­ли­ват с ча­ша во­да и смес­та се слага да ври 15 ми­ну­ти на вод­на ба­ня. След то­ва прес­то­я­ва още 10 ми­ну­ти. При­е­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца три пъ­ти на ден.

Освен тези три рецепти, ще публикуваме и някои отвари и чайове, които също помагат при главоболие.
От­ва­ра от ли­пов цвят – ед­на су­пе­на лъ­жи­ца ли­пов цвят се сла­га да зав­ри в ча­ша во­да и да ври 10 ми­ну­ти. Та­зи от­ва­ра е най-доб­ре да се пие ве­чер.
Роз­ма­рин – за­лей­те ед­на ча­е­на лъ­жич­ка су­хи лис­та от роз­ма­рин с ча­ша го­ре­ща во­да, пок­рий­те съ­да и ос­та­ве­те смес­та да прес­тои 10 ми­ну­ти. След то­ва пре­це­де­те и пий­те ка­то чай.
Нас­той­ка от ко­пър – ед­на су­пе­на лъ­жи­ца съц­ве­тия от ко­пър се сла­гат в ча­ша и по­ло­ви­на го­ре­ща во­да. От­ва­ра­та се из­пи­ва на глът­ки през де­ня.
Бил­ко­ва смес – тя мо­же да ви по­мог­не бър­зо да се справите с гла­во­бо­ли­е­то – сме­се­те по 20 г съц­ве­тия от вра­ти­га, ли­пов цвят и лис­та от ма­то­чи­на. Две су­пе­ни лъ­жи­ци от та­зи смес се ва­ри с по­ло­вин ли­тър во­да, прес­то­я­ва един час, след ко­е­то се пре­цеж­да. Из­пи­ва се на два при­е­ма през де­ня – 2 ча­са след яде­не и пре­ди сън.

Общо
Билкови отвари против мигрена
Заглавие
Билкови отвари против мигрена
Описание
Страдащи от мигрена търсят лек с хомеопатия, суперхрани, акупунктура или народна медицина
Автор
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker