Начало - Новини - 140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората!

140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората!

Горите играят важна роля в живота на хората като източник на разнообразни ресурси

Горите играят важна роля в живота на хората като източник на разнообразни ресурси- те натрупват въглерод, регулират климата, пречистват водите и възпрепятстват природни бедствия, като наводненията.

За първи път ,,Седмица на гората“ е чествана през 1925 година, когато по инициатива на Дружеството на лесовъдите се провежда празник на залесяването.

За първи път ,,Седмица на гората“ е чествана през 1925 година, когато по инициатива на Дружеството на лесовъдите се провежда празник на залесяването. С тази инициатива се цели да се обърне внимание на ползите от опазването на горите като незаменим ресурс за живота и здравето на хората. Тази година ,,Седмица на гората“ се отбелязва в дните 1-7 април под мотото: ,,140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората!“ Това е празник на всички ангажирани в опазването и стопанисването на зеленото богатство на България. ,,Седмица на гората“ е фокусирано върху екосистемните ползи от горските продукти, красотата на горските територии у нас, как те помагат на хората и как даровете на природата променят ежедневието ни.
Горите играят важна роля в живота на хората като източник на разнообразни ресурси – те натрупват въглерод, регулират климата, пречистват водите и възпрепятстват природни бедствия, като наводненията. Имат редица важни функции, основната от които е, че създават и опазват природните ресурси.
Чрез процеса на фотосинтеза горите абсорбират атмосферния въглеродния двуокис и произвеждат кислород, регулирайки по този начин парниковия ефект.
Като местообитание на много видове растения и животни, горите спомагат за запазването на природното многообразие. Горските екосистеми обхващат цялата съвкупност от горски организми (дървета, храсти, треви, гъби, бактерии, животни, включително хората), заедно с техния естествен субстрат (заобикалящите ги въздух, вода, почви, органична материя и скали), които си взаимодействат в рамките на определени териториални (пространствени) граници. Те формират местообитание за организмите, модулират водните потоци и защитават почвата, което определя голямото им значение за биосферата.
Същевременно горите си остават единственият производител на жизнено необходимия ни въздух. Те поглъщат вредните газове, пречистват водите, предотвратяват ерозията и обогатяват почвата, предпазват от наводнения и свлачища. Помагат за равновесието и като задържат водния отток от дъждовете и снеговете, поддържат нивото на подпочвените води и така способстват за създаването и поддържането на извори и реки. От тях пряко зависи нашето съществуване.
РЗИ – Русе продължава със здравно-образователни лекции и видеопокази да запознава учениците от всички Русенски училища как да опазваме биоразнообразието на природните ни богатства.

140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората!
Горите играят важна роля в живота на хората като източник на разнообразни ресурси.
Здраве да е

Коментари

Преминете на горе