Начало - Деца и родители - 5 въпроса, които най-често тревожат младите майки

5 въпроса, които най-често тревожат младите майки

По отношение на уменията детето самостоятелно да се храни, да пие от чашка и да се облича, това са неща които то ще овладее постепенно

По отношение на уменията детето самостоятелно да се храни, да пие от чашка и да се облича, това са неща които то ще овладее постепенно

Памперси до кога, гърне от кога и как да формираме битови навици у малкото дете?
– Памперсите е достатъчно да се използват до година и половина. Постепенно и ненатрапчиво от около годинка детето да започне да се приучава да ползва гърне и от 2 год. да може да контролира и съобщава за физиологичните си нужди. Не бива гърнето да се ползва за игра, за да разбере детето предназначението му първоначално да се поставя или държи върху него предимно във времето преди и след сън, освен това всяко дете има някакъв режим в това отношение и майката най-добре може да усети кога и какво иска да прави детето. По отношение на уменията детето самостоятелно да се храни, да пие от чашка и да се облича, това са неща които то ще овладее постепенно. След годинка е добре детето да пие от чашка, давайте му лъжичката, за да се опитва само да поставя храна в устата си, нищо че ще се изцапа, все пак никой не се ражда научен.

Как да общуваме с малкото дете, разбира ли?
– Да, децата всичко разбират и чувстват и не случайно вече се говори за пренатално възпитание или възпитание преди раждането. Още Аристотел е казал, че възпитанието на детето започва преди неговото раждане. По необясним начин детето чувства настроенията на родителите и това се отразява върху неговото развитие. С детето трябва максимално да се общува, играе, разбира и подкрепя в изграждането на неговото Аз. Това е много важно за бъдещото формиране и изграждане на личността.

Защо на 2-3 години децата са особено вироглави и непослушни?!

Детето трябва да се възпитава в спазване на определени правила, навици и умения, но не по насилствен начин

Детето трябва да се възпитава в спазване на определени правила, навици и умения, но не по насилствен начин


– Защото са в период на т.нар. детски „пубертет“. Това е периодът на „Не“ и „Аз“. На 2-3 годинки детето осъзнава своето Аз, отделя себе си от другите, полово се идентифицира, отстоява и налага своето, формира характера си. Това е нормален период в детското развитие и следва майките да проявяват повече разбиране и спокойствие. Ако детето плаче при отсъствие на своята майка и трудно свиква с детска градина, нужно е търпение, това означава че детето е изградило силна емоционална връзка със своята майка в което няма нищо лошо.

Как да се справим с възпитанието?
– Детето трябва да се възпитава в спазване на определени правила, навици и умения, но не по насилствен начин. Да не се употребява бой и да не се възпитава на удара да отговаря с удар, когато общува с връстници. Да не се използват заплахи и страх! Да се възпитава в дух на толерантност при общуване с по-различни деца, деца с увреждания и пр. Да се възпитава в нравственост и добронамереност. Не лишавайте детето си от всеки миг внимание. Винаги да чувства вашата обич и подкрепа, но и да осъзнава кое и до колко е разрешено.

Полова култура, нужна ли е за детето?
– Детето трябва да получи своевременна полова култура по начин съобразен с възрастта му, голотата и сексът да не се третират като табу. Децата получили добра обща полова култура отсяват погрешната информация за нещата от улицата и по-рядко биха станали обект на сексуално насилие. Това може да стане чрез разговори и подходящи книжки за предучилищна възраст. В пубертета родителите не бива да се притесняват да разговарят открито с децата си по теми със сексуална насоченост.

Мариана Чомпалова-Йорданова – детски социален педагог
www.moetodete.com

Коментари

Преминете на горе