Начало - Новини - „Избери, за да помогнеш” на новородените български деца

„Избери, за да помогнеш” на новородените български деца

Апарат за автоматизиране на скрининг процеса ще забърза пробите

Събраните средства ще послужат за автоматизирания процес за изследване на новородените български деца.

Събраните средства ще послужат за автоматизирания процес за изследване на новородените български деца.

„Избери, за да помогнеш“ е името на новата дарителска кампания на Райфайзен банк. Тази година в добрата кауза се включва и Националната генетична лаборатория на „Майчин дом“. Събраните средства ще послужат за автоматизирания процес за изследване на новородените български деца. Всеки може да се включи в кампанията, като дари чрез SMS с текст DMS DETE на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори. За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 sms е 1 лв.  За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.
Провеждането на ранна диагностика на наследствените заболявания и скринингови програми сред новородените и бременните са част от работата на Национална генетична лаборатория към специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Майчин дом”. Благодарение на тези изследвания е възможна максимално ранна диагностика, което пък позволява по-успешно лечение. Около 65 000 са новородените, които влизат в програмата за масов скрининг за фенилкетонурия в лабораторията годишно. За щастие нашата страна е сред първите в Европа въвела масов скрининг при новородени за това често срещано наследствено метаболитно заболяване още през 1978 година.

Националната генетична лаборатория се нуждае от нова апаратура, защото тази,  с която се правят сега изследванията, е морално остаряла.

Националната генетична лаборатория се нуждае от нова апаратура, защото тази, с която се правят сега изследванията, е морално остаряла.

Националната генетична лаборатория се нуждае от нова апаратура, защото тази, с която се правят сега изследванията, е морално остаряла. А и европейските директиви в здравеопазването налагат разширяване на скрининговите програми при новородените. В тях предстоят да се включат и други заболявания, при които предсимптомната диагностика е важна за успешната превенция или лечение. Като приоритетни се налагат муковисцидозата, галактоземията и други. Изводът е, че организацията трябва да е един непрекъснат процес, а резултатите трябва да са готови в максимално кратки срокове.
У нас като голям проблем се налага ръчното обработване на лабораторните анализи при масовия скрининг. Това е така наречената преданалитична подготовка на пробите. За изследването на повече проби на новородени е необходимо автоматизиране на процеса с апарата, известен като Автоматичен пънчер. Това ще доведе до съкращаване на сроковете за анализ и капацитетът на лабораторията ще се увеличи. Според проведените през последните години проучвания за въвеждането на масов скрининг за няколко метаболитни заболявания, този апарат е необходима инвестиция.
Провеждането на масовите скринингови програми се осигуряват по няколко наредби или програми на Министерството на здравеопазването, но към момента те не дават възможност да се закупи и въведе в експлоатация нова апаратура. За това Националната генетична лаборатория към СБАЛАГ “Майчин дом” търси решение, за да надгради своята технологична база като участва в различни научни проекти и дарителски кампании.
Избери, за да помогнеш за закупуване на Автоматичен пънчер за Националната генетична лаборатория и за повече здрави български деца!

„Избери, за да помогнеш” на новородените български деца
Апарат за автоматизиране на скрининг процеса ще забърза пробите

Коментари

Преминете на горе