Начало - Деца и родители - Д-р Хаджийска: По-малко ученици пушат и пият

Д-р Хаджийска: По-малко ученици пушат и пият

Подрастващите осъзнават, че нездравословният начин на живот ги разболява

 

експертите отчитат, че е намаляла зависимостта от тютюнопушене при младите хора д 14,3%, както и прекарването на личното време в среда на тютюнев дим.

Eкспертите отчитат, че е намаляла зависимостта от тютюнопушене при младите хора до 14,3%, както и прекарването на личното време в среда на тютюнев дим.

Положителни са промените по отношение на режима на хранене и честотата на консумация на хранителни продукти и напитки, съобщи д-р Сиана Хаджийска – началник на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” към РЗИ – Русе. Тя обяви още, че е нараснал делът на учениците, които ежедневно се занимават със спорт или друга физическа дейност, както и продължителността на тяхното извършване. Тези изводи са част от Първото епидемиологично проучване за изследване на факторите на риска за здравето на ученици от 8 до 11 клас.
В същото време експертите отчитат, че е намаляла зависимостта от тютюнопушене при младите хора до 14,3%, както и прекарването на личното време в среда на тютюнев дим. Паднал е и делът на опитвалите да пушат ученици с цели 10.0%. За сметка на това се е увеличила средната възраст на пропушване от 12.4 години на 13.4 години. Като цяло делът на учениците – пушачи е намалял с 9.3%. Редовните пушачи сред тях също са намалели с 6.4%. Нарастнал е с 4.0% делът на младежите, които искат да се откажат от тютюнопушенето. А 2.3% от учениците биха желали да им се окаже специализирана помощ, за да откажат цигарите.
Според д-р Хаджийска данните сочат, че е намалял с 3.1% делът на учениците, които са опитвали алкохол. Обнадеждаващ според експертите е фактът, че средната възраст на първия прием на алкохол се е увеличила от 11.4 години на 12.7 години. Намалял е с 9.4% относителният дял на учениците, консумиращи към настоящия момент алкохол и с 3.2% на консумиращите го ежедневно. Намалял е с 4.9% относителният дял на учениците, злоупотребили с алкохола над 10 пъти годишно. Макар и незначително е намалял относителният дял на учениците, увеличили количеството на приемания алкохол през последната година ( с 1.1%).
При обобщение на резултатите относно факторите на риска за здравето сред учениците е очевидно, че най-често разпространени сред момчетата са наднормената телесна маса/затлъстяването, ниската физическа активност и редовното тютюнопушене, а сред момичетата – ниска физическа активност, редовно тютюнопушене, наднормена телесна маса/затлъстяване. Разликата в показателите между двата пола е значима за всички изследвани фактори на риска за здравето на учениците.

Според д-р Хаджийска данните сочат, че е намалял с 3.1% делът на учениците, които са опитвали алкохол.

Според д-р Хаджийска данните сочат, че е намалял с 3.1% делът на учениците, които са опитвали алкохол.

След направените сравнения на резултатите от изследванията, проведени през 2008 и 2013 година се установява, че е паднала честотата на разпространение на почти всички фактори на риска за здравето, с изключение на наднормената телесна маса и затлъстяването. Делът на учениците, носители на два и повече фактора на риска също е намалял, съответно с 9.3% при момчетата и 10.8% при момичетата. Повишаването на показателите на ИТМ сред учениците налага активиране на дейностите, насочени към промоция на здравето и профилактика на болестите.
При анкетата е установено, че причините за заболяванията според учениците в топ 3 са незадоволителното медицинско обслужване, нездравословния начин на живот и замърсяването на околната среда. Пак учениците смятат, че факторите, които укрепват тяхното здраве са най-вече здравословното хранене, добрата медицинска помощ и създаването на навици за здравословен начин на живот, а не на последно място физическата активност и спорт. Децата са имали възможност да направят и характеристика на училищната среда.
Положителни промени се установяват и по отношение на нивото на знания, умения и нагласи на учениците за здравословен начин на живот. Увеличили са се анкетираните, които смятат, че в училището трябва да се предлага здравна информация, а също и на тези, които подкрепят идеята да има час, посветен на здравето. Обобщените резултати и извършеният сравнителен анализ за промяна в поведението на учениците към здраве показват, че програмата „Здрави деца в здрави семейства“ се развива успешно и дава резултати, и дейностите, насочени към промоция на здравето и здравословни промени в средата на живот на децата трябва да продължат и в бъдеще.

Коментари

Преминете на горе