Новини

Д-р Монтесори: Първите 6 години формират интелигентността

Задачата на учителя не е да говори, а да вдъхновява и мотивира, казва известната лекарка и педагожка

Мария Монтесори забелязва уникалната способност на малките деца да попиват подсъзнателно всичко около себе си.
Според Монтесори през първите шест години децата не бива да се подлагат да общоприетите методи на обучение, които се основават на преподаване, просто възрастните трябва да им помогнат да разгърнат своите вродени психични сили.

Всички знаем колко лесно учат децата, но често не му обръщаме достатъчно внимание. Още в началото на ХХ век обаче италианката д-р Мария Монтесори забелязва, че периодът от раждането до 6-годишна възраст е от изключително важен за формирането на интелигентността и психологическите устои на личността. Като лекар, психолог, антрополог и педагог тя създава стройна теория и практически метод за обучение и възпитание на децата.

Мария Монтесори забелязва уникалната способност на малките деца да попиват подсъзнателно всичко около себе си. Нарича това умение „попиващ ум“ и стига до извода, че благодарение на него малкият човек се самоизгражда. В този начален период от живота си детето усвоява света без съзнателно усилие и затова е много важно какво ще му предложи той.
Според Монтесори през първите шест години децата не бива да се подлагат да общоприетите методи на обучение, които се основават на преподаване, просто възрастните трябва да им помогнат да разгърнат своите вродени психични сили. В нейната теория детето е „духовен зародиш“, чието съзнание минава през един деликатен процес на развитие, който не бива да се смущава. Това е време на интензивна психическа възприемчивост. Детето попива средата си толкова отблизо, че тя става част от него. Натрупва впечатления, от които по-късно ще изгради съзнателния си живот. Създадените в детството впечатления имат продължителен ефект върху отношението на детето към ученето и самия живот, отбелязва д-р Монтесори. Според нея „попиващият ум“ преминава през два етапа.
Първият е от нула до 3-годишна възраст, тя го нарича „подсъзнателен попиващ ум“ . Тогава детето се учи да говори, да върви, придобива контрол върху ръцете и физическите си функции, формира интелигентността си и всички психични способности. През този период то се стреми да стане независимо от възрастните за основните си човешки функции. Някъде около третата година умът се събужда и осъзнава. Монтесори го нарича „ съзнателен попиващ ум“, който се стреми да опознае и овладее средата. Тогава детето започва да прави различни неща с ръцете си съвсем съзнателно, както и да проявява воля.
От 3 до 6 години детето става податливо на влиянието на възрастните и през този период у него настъпват големи промени. Всеки личен елемент, попит от детето, остава завинаги у него и дори по-късно то да го отхвърли, нещо от него винаги ще му напомня за това. Затова средата, в която живее, трябва да му предлага възможност за оптимално развитие – мотиви за конструктивна и целенасочена дейност, приятна обстановка, отпускаща, не конкурентна, за да го потиква да изяви вътрешната си воля. Средата трябва да е подкрепяща, да му осигурява простор, подвижност, красота и социален живот.
Родителите и учителите са връзката между средата и детето, те трябва да дават насока, но без да се намесват в усилията, които детето полага, или да налага волята си над децата. Те трябва да поощряват уважението, любопитството, творчеството, поемането на отговорност. Добре е малкото дете да общува с по-големи деца, тъй като то лесно се учи от тях.
След шестата година „разсъждаващият ум“ започва до доминира, ученето вече се случва по-бавно, но стабилно. От тази възраст нататък децата все по-рядко се интересуват от рутинни занимания, в които има повторяемост. Индивидуализмът започва да отстъпва на желанието за идентифициране с групата, да се интересуват от своите връстници и да ги търсят. Това е времето, в което според Монтесори те се учат да работят в колектив и до към 12-та си година те определено предпочитат да работят в екип отколкото самостоятелно.
Образователните програми „Монтесори“ за деца от 6-12 години се възползват от този интерес към другите хора, към тяхното микро общество, за да им предложат осъзнаване на културата и обществото чрез изучаване на история, география, изкуство, наука. Д-р Монтесори разбира образованието като природен процес, който се развива спонтанно у човека. Тя пише за образованието: „То не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.“
На този етап от развитието си децата формират морални ценности. Те развиват силно чувство за справедливост и следването на правилата е от съществено значение за тях. Затова точно в този период се нуждаят от добри модели, на които да подражават. От това зависи каква ценностна система ще си изградят. Според Монтесори сега му е времето детето да осъзнае връзката си с всички живи същества и вселената и у него да се формира чувство за благодарност. До 12 години децата според нейната методика трябва да бъдат вдъхновявани освен с личния пример на родители, учители, близки, с разкази за велики хора и събития. Те трябва да усещат, че са обичани, но и уважавани и разбирани.
През това време децата развиват и въображението си, умението си да откриват нови възможности, благодарение на опита си. Между 6 и 12 години заедно с физическото израстване се развива и детският разум. Затова програмата „Монтесори“ залага не просто върху придобиване на знания, но и върху изграждане на умения за разсъждения. Монтесори вярва, че детето идва на света със своя уникален план за живота и че ние не трябва да му пречим, а деликатно да му помагаме. Нейни са думите: „Най-големият знак за успеха на един учител е да може да каже „Сега децата работят сякаш не съществувам.”

Общо
Д-р Монтесори: Първите 6 години формират интелигентността
Заглавие
Д-р Монтесори: Първите 6 години формират интелигентността
Описание
Задачата на учителя не е да говори, а да вдъхновява и мотивира, казва известната лекарка и педагожка.
Автор
Публикувано от
Здраве да е
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker