Деца и родителиНовини

Еквилибриум – 10 години вдъхновение, постоянство, постижения

Сдружение с нестопанска цел Еквилибриум - 10 години вдъхновение, постоянство, постижения
Сдружение с нестопанска цел Еквилибриум – 10 години вдъхновение, постоянство, постижения

Сдружението е учредено през 2004 г. и пререгистрирано в обществена полза през 2010 г. Притежава лицензи за предоставяне на социални услуги от 2009 г.
Нашата мисия: да развиваме и утвърждаваме единно физическо и духовно личностно израстване на деца, млади хора и техните родители; да предоставяме социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето.
Децата не могат да избират своите родители, обстоятелствата, при които се раждат, условията, при които живеят. „Еквилибриум” им помага да използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат. Осъзнаването на ценностните аспекти в жизнената среда и умението да се съхраняват с респект и оптимизъм е едно преобразяващо преживяване. „Еквилибриум” учи младите хора да поемат отговорност за собственото си бъдеще.
Децата и семействата, с които работим, винаги имат една обща черта – хармонията в отношенията между отделните личности и заобикалящия ги свят е нарушена. Достатъчно е да се достигне баланса между човешките потребности и стремежи и постижимите за този човек цели. Единствено в този случай ще има Еквилибриум (равновесие).

„Еквилибриум” учи младите хора да поемат отговорност за собственото си бъдеще.
„Еквилибриум” учи младите хора да поемат отговорност за собственото си бъдеще.

Нашата визия: устойчиви семейства, по-силни общности
Потърсете ни ако:
o Имате нужда от повече информация за нашата дейност и за актуални инициативи, в които бихте искали да се включите
o Желаете да помогнете за подобряване качеството на живот на децата, с които работим – финансова или материална подкрепа или доброволни услуги са ни необходими за ваканционните програми и клубовете по интереси в Комплекса; за повече рехабилитация на децата с увреждане; за подобряване на средата и ресурсите, с които да стимулираме децата в риск и да развиваме умения и интереси; за осигуряване на основни домакински уреди, мебели и бебешки принадлежности от първа необходимост за семейства в затруднено положение; пакетирани хранителни продукти; подаръци за рождени дни и Коледа и др.
o Ако желаете заедно със своето дете/деца от 0 до 3 години да се включите в Play групата ни, която се провежда всяка сряда в игровата зала на Комплекса за социални услуги и да споделите своя опит като родител, да научите иновативни техники и начини за стимулиране на потенциала на детето в най-ранна детска възраст, да се консултирате с различни специалисти или просто да се позабавлявате заедно с децата и другите родители в специално оборудваната за целта зала.

Достатъчно е да се достигне баланса между човешките потребности и стремежи и постижимите за този човек цели
Достатъчно е да се достигне баланса между човешките потребности и стремежи и постижимите за този човек цели

o Ако сте млад, активен човек с желание да помагате и реализирате свои идеи, които да подобрят живота на децата и хората около Вас и искате да се научите как да реализирате свой проект с наша подкрепа. Тогава включете се в нашата програма„Благотворец Храбър“ за активни млади хора от 14 до 29 години.
Към Комплекса за социални услуги можете да се обръщате когато:
– Имате проблем и не знаете къде да потърсите помощ
– Ваш близък има проблем и се чудите как да му помогнете
– Сте свидетел на ситуация с дете, която ви притеснява
– Желаете да посетите звената на Комплекса и да се запознаете по-отблизо с работата ни
– Проявявате интерес към темите на нашите обучения
Как можете да се свържете с нас?
Посетете нашия сайт: www.eq-bg.org

Офис на СНЦ „Еквилибриум“ – ул. „Добруджа“ №5 (срещу „Буда Хаус“)
Тел. 0884 716 557; e-mail: office@eq-bg.org

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – бул. „Липник“ №14 (бившето училище „Христо Смирненски“)
Тел. 0884 877 595, 082/813 386.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Любов“ се намира на ул. „Котовск“ №10, а къща „Надежда“ – ул. „Котовск“ №12; E-mail: cnstdmu@eq-bg.org

Нашата визия: устойчиви семейства, по-силни общности
Нашата визия: устойчиви семейства, по-силни общности

Нашите постижения:
Екологично образование и съзнание
• Екопроект „Гората в града“
• Изграждане на снежни иглута
• Приключенски лагери
Подробности ще намерите в сайта ни: Природа и приключения

Мултиетническо образование и съзнание
• Музикални и театрални спектакли и младежки дейности в села със смесено население
• Клубове по интереси и празници в Комплекс за социални услуги, Русе
• Празници в ромските общности в Община Русе, посветени на децата и родителите
Подробности четете в нашия сайт: Мултиетническо образование и съзнание

Междукултурно взаимодействие и развиване на глобално самосъзнание
• Изложба „Белите и червени нишки, които свързват всички народи“
• Драматургичен спектакъл „Рождество Христово“
• Семинари на известния британски алпинист Дъг Скот
Подробности ще намерите в сайта ни: Междукултурно взаимодействие и развиване на глобално самосъзнание

Екологично образование и съзнание
Екологично образование и съзнание

Неформално образование
• Международен проект за развитието на неформално образование за млади хора в младежки и социални центрове по актуални европейски теми; разработване и провеждане на интерактивни обучения по метода „учене чрез преживяване” на тема „Институции и организации на Европейския Съюз”.
• Обучителни модули и презентации за деца и младежи в училище, за педагози и педагогически съветници по актуални теми
• Програма „ЕКсперт“ – програма от интерактивни модули за обучения на специалисти от социалната, образователната сфера и НПО
• Организиране на учебни посещения за колеги от социалната, здравната и образователната сфера от страната и чужбина
• Център за креативност, младежка комуникация и активност, с две програми: „Музикална академия“ и „Благотворец Храбър“
Подробности четете в сайта ни: Знам и мога

Социална отговорност
• От 1 юли 2009 г. „Еквилибриум“ управлява Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Русе, в партньорство с Клуб „Отворено общество“-Русе. Комплексът включва: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата(ЦРДУ) и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ, познат още като „Розовата къща“).

• От 01.04.2015 година сдружение „Еквилибриум“ пое управлението на два от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, предоставено ни от Община Русе след конкурс. В двете къщички от семеен тип – „Надежда“ и „Любов“ се грижим за 25 деца, младежи и девойки с тежки увреждания, изведени от Домове за деца и младежи с умствена изостаналост в отдалечени села, изолирани и скрити от хората.

Посетете нашия сайт
Посетете нашия сайт

Водещият ни принцип на работа е комплексна, индивидуализирана и системна подкрепа за децата и техните семейства. Основните потребители са насочени от Отдел „Закрила на детето“, но работим и по заявка на други институции, както и с деца и родители, които сами търсят помощ за проблемите си, с училища, детски градини и маргинализирани общности.
При нас са едни от най-добрите и утвърдени специалисти: социални работници, психолози, кинезитерапевти, консултанти по ранно детско развитие и семейно планиране, експерти в грижата и подкрепата за деца със специални потребности, образователни специалисти, обучители, супервизори, методисти и други.
Под управлението на „Еквилибриум” Комплексът успя да си изгради национална репутация и международно признание, като една от най–модерните практики в грижата за децата и семействата.
• Нашите специалисти участват в реформата на закрилата на детето в Централна и Източна Европа от самото й начало – широтата и дълбочината на практическия им опит трудно могат да бъдат конкурирани. През 2010-2011 г., съвместно с британската организация „Надежда и домове за децата“, „Еквилибриум“ закри първия Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. в град Тетевен и на негово място създаде алтернативни услуги за подкрепа на децата и семействата в собствените им общности.
• „Еквилибриум“ е член на „Националната мрежа за децата“ и на Коалиция за устойчивост на процесите на деинституционализация на децата в България „Детство 2025“

Еквилибриум означава равновесие
Еквилибриум означава равновесие

„Еквилибриум“ участва в работни групи, форуми, анализи за подобряване на качеството на живот на децата в България, с фокус върху децата в риск.
Публикации: ТУК

• Добрите модели на работа са включени в международни издания (COPORE: Competencies for Poverty Reduction – Компетенции за борба с бедността) – консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции), издания на Националната мрежа за децата, на Агенция за социално подпомагане, на Български център за нестопанско право, на списание „Практическа педиатрия“ и др.
• Авторските ни издания в областта на позитивното родителство, учене чрез преживяване, участие на децата, неформално образование и деинституционализацията грижа за деца в риск от изоставяне, неглижиране или насилие) могат да (закриване на институциите за деца и създаване на условия за семейна и близка до семейната бъдат намерени на нашия уебсайт, в раздел „Публикации“
• Филми: „Променени съдби“, „Да бъдеш родител“, „Необикновени приемни родители на необикновени деца“ и др.
Награди: Заслуги
• Награда „Проект на годината“ 2014 г. от Фондация „Лале“ за дейността на „Еквилибриум“ – „Повишаване на качеството на социалните услуги чрез активна политика за фондонабиране, участие на общността е изграждане на публичен имидж“
• Годишна награда за 2012 и 2013 г. за потребителски интерес в информационния портал за неправителствени организации към Български център за нестопанско право
• Специалната награда във фотоконкурс „Благотворителността през обектива“ – 2014 на „Български дарителски форум“ и Фондация „Помощ за благотворителността в България“ за снимката „Надбягване“ на доброволеца на „Еквилибриум“ и любител-фотограф Димитър Неделчев.

Общо
Еквилибриум - 10 години вдъхновение, постоянство, постижения
Заглавие
Еквилибриум - 10 години вдъхновение, постоянство, постижения
Описание
Достатъчно е да се достигне баланса между човешките потребности и стремежи и постижимите за този човек цели. Единствено в този случай ще има Еквилибриум (равновесие).
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker