Начало - Новини - Над 10 000 деца у нас годишно са под ударите на Закона за борба с противообществените прояви

Над 10 000 деца у нас годишно са под ударите на Закона за борба с противообществените прояви

Деца с противообществени прояви са жертви, които се нуждаят от помощ

Над 10 000 деца у нас годишно са под ударите на Закона за борба с противообществените прояви

Над 10 000 деца у нас годишно са под ударите на Закона за борба с противообществените прояви

Русенското сдружение „Еквилибриум“, което управлява Комплекса за социални услуги за деца и семейства в риск, се включи в кампанията „За по-човечно детско правосъдие“. Искането е за отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви/1958г/ и за закриване на изправителните интернати. Инициативата е на Националната мрежа за деца/НМД/, а целта е реформа в системата на детското правосъдие и въвеждане на съвременни и ефективни мерки за работа с деца, извършители на престъпление, както и превантивна работа с тях.
По този повод в МОЛ Русе „Еквилибриум“ организира атрактивно представяне на игра под мотото „Не ме съди, човече“, която е метафора на сега действащия Закон за борба срещу противообществените прояви. Събитието, което е част от кампанията, ще се проведе на 10 март, от 11:00 часа, в МОЛ Русе.
Русенската НПО пилотира един от четирите центъра за права на децата в града с подкрепата на НМД.
Другата цел на кампанията за по-човешко детско правосъдие е създаване на разбиране в обществото, че проблемните деца са деца в риск и най-често постъпките им са вик за помощ, тъй като те са били жертви на насилие, тормоз, неглижиране, живот в крайна бедност.

Някои от тези деца (които често нямат подкрепата на семейството си за излизане от трудната ситуация) са наказвани за прояви, за които в повечето случаи възрастните не търпят санкции.

Някои от тези деца (които често нямат подкрепата на семейството си за излизане от трудната ситуация) са наказвани за прояви, за които в повечето случаи възрастните не търпят санкции.

Данните сочат, че всяка година над 10 000 деца в България са засегнати от 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви. Някои от тези деца (които често нямат подкрепата на семейството си за излизане от трудната ситуация) са наказвани за прояви, за които в повечето случаи възрастните не търпят санкции. Всъщност, децата, които попадат под ударите на закона, са изключително уязвими и на практика имат нужда от помощ, а са третирани като престъпници и са допълнително наказвани за тежката си съдба с налагане на неадекватни възпитателни мерки или настаняване в интернати, познати като поправителни домове. Така те не стават по-добри хора, а напротив – често са жертви на насилие. Битовите и хигиенните условия са нечовешки, по-лоши от тези в затворите. В интернатите децата са лишени от качествено образование и адекватна медицинска грижа.
„С кампанията “За по-човечно детско правосъдие” апелираме децата с проблемно поведение да получават социална подкрепа от професионалисти и специализирани услуги така, че наистина да променят себе си и своя живот към по-добро. Защото всяко дете заслужава човешко отношение, това са думи на Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. Той призовава институциите и най-вече Министерството на правосъдието да дадат ход на реформата в системата на детското правосъдие, тъй като от повече от година има изработен нов законопроект, който е важно да влезе за обсъждане в Парламента. Детството на тези 10 000 деца, които остарелият 60-годишен закон засяга, минава. Животът им не може да се върне назад. За тях всеки ден е важен и всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство“, категоричен е той.

Валя Караджова

Над 10 000 деца у нас годишно са под ударите на Закона за борба с противообществените прояви
Деца с противообществени прояви са жертви, които се нуждаят от помощ
Здраве да е

Коментари

Преминете на горе