Новини

Над 250 русенци продължават да ползват социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“

Над 250 русенци продължават да ползват социални услуги "Личен асистент" и "Домашен помощник"
Над 250 русенци продължават да ползват социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“

Община Русе ще продължи изпълнението на двете социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.

Това стана ясно след получено писмо от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за одобряване на утвърдените разходи за предоставяне на социалните услуги. В тази връзка Община Русе е заявила готовност за сключване на споразумение с Агенция за социално подпомагане, чрез подадена заявка, с която ще бъде потвърден интереса за участие и продължаване на предоставянето на социалните услуги в домашна среда „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Агенцията за социално подпомагане ще обезпечи предоставянето на социалните услуги на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на процедура „Независим живот“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С прилагане на тази мярка се цели оказване на подкрепа на общините в осигуряване на устойчивост на социалните услуги в домашна среда и гарантиране на грижа за лицата от целевите групи.
Припомняме, че от 16.12.2015 г. Община Русе е бенефициент по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда – Русе“. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор BG05М9ОР001-2.002.0120-С001, по процедура на директно предоставяне BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за Община Русе е 874 998,80 лв.
Срокът за реализация на дейностите по проекта, съгласно подписания договор е 22 месеца (16.12.2015 – 15.10.2017). Потребителите получават услуги в домашна среда за период от 18 месеца – от 16.05.2016 г. до 15.10.2017 г. Целевите групи по проекта са лица с трайни увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват.


Към момента по проекта са наети като лични асистенти 117 души, които полагат грижи за 212 потребителя, от които 19 деца. Наети като „Домашен помощник” са 20 души, които се грижат за 60 потребителя. За над 50 потребителя се предоставят услуги от 2-ма рехабилитатори, 2 медицински сестри и 2-ма психолози. С дейностите се осигурява достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение, въз основа на изготвена индивидуална оценка. Улеснен е достъпът и до рехабилитационни и здравни услуги. Част от потребителите получават психологическа подкрепа.
Наетите лица и потребителите по двете услуги няма да кандидатстват отново, тъй като вече са били одобрени, заяви г-жа Мариела Личева – директор дирекция „Здравни и социални дейности“.

Общо
Над 250 русенци продължават да ползват социални услуги "Личен асистент" и "Домашен помощник"
Заглавие
Над 250 русенци продължават да ползват социални услуги "Личен асистент" и "Домашен помощник"
Описание
Община Русе ще продължи изпълнението на двете социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Автор
Публикувано от
Здраве да е
Лого
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker