МедицинатаНовини

Ерготерапията – за хора, нуждаещи се от подкрепа и рехабилитация

Ерготерапевтичните интервенции се извършват според реалната, действителната обстановка

Ерготерапията – за хора, нуждаещи се от подкрепа и рехабилитация.
Ерготерапията – за хора, нуждаещи се от подкрепа и рехабилитация.

Eрготерапията се появява за пръв път в САЩ и Великобритания. Думата означава да си зает, да си ангажиран, да работиш и да провеждаш съответното лечение. Ерготерапията има няколко главни цели, но три се открояват по-силно от другите. Първата е отвличане на вниманието и има за цел да насочи мисълта на човека с увреждания в друга посока. Това може да стане и чрез разговор на други теми, занимания, дейности, забавления.
Втората е свързана с емоционалното изразяване. Това е творческа пренагласа на личността, навлязла в практиката от теорията на Зигмунд Фройд за самоанализата. Като нарисуват например това, което им се иска в момента, хората изразяват вътрешното си състояние. Така става ясно какви са техните мечти, желания, тревоги, страхове.
Третата цел, и може би най-важната, е изграждането на умения на ерготерапевта. За да извърши поставената му задача, човекът с увреждания трябва да притежава умения. Ако ги няма, те трябва да се изградят. Ако са загубени в резултат на увреждане, трябва да се възстановят отново. За човек е особено важно да бъде независим. Затова и възможността хората с увреждания да се обслужват сами е от изключително значение. Изграждането на такива умения дава шанс на човек да се реализира в обществото, семейството, работата, спорта дори.
Ерготерапията е за всички хора с увреждания, нуждаещи се от подкрепа и рехабилитация с цел възстановяването и връщането им като пълноценни хора в обществото.
Ерготерапевтът развива максимално /естествено в границите на наличния потенциал/ физическите и психическите способности на човека с цел постигане на максимална самостоятелност в дейностите от ежедневието и подобряване качеството на живот. Ерготерапевтичните интервенции се извършват според реалната, действителната обстановка.

Ефектите от ерготерапията са очакваните и постигнатите резултати от съвместната дейност с човека.
Ефектите от ерготерапията са очакваните и постигнатите резултати от съвместната дейност с човека.

Един от основните и най-важни методи за лечение на ХАНК ІІ стадий е тренирането чрез физическо натоварване на засегнатите крайници. Тренировките се извършват като най-напред се тества възможността за физическо натоварване и неговия размер /ходене в метри или крачки, брой на кляканията, брой повдигания на пръстите на краката и други движения до появата на болка/. След това се тренира близо до тази граница или до 2/3  от нея, почива се от две до пет минути и упражненията продължават още два – три пъти едно след друго. Общо 2-3 пъти дневно трябва да е тренировката. Тестове се правят всяка седмица, тъй като периодът без болка обикновено се удължава след тренировките.
Независимо от локализацията на патологичния процес, всекидневно се тренира чрез бързо ходене с темп по 120 крачки на минута близо до границата на възникване на болка и това се редува от паузи, в които болният си почива.
При ХАНК от бедрен тип – ходенето е толкова продължително, че пациентът трябва да е близо до поява на болка или да повдига пръстите на краката 10-12 пъти, с паузи от 3 до 5 минути два пъти на ден се прави упражнениета.
При периферен тип ХАНК – натоварването става като при функционално-диагностичен тест – при лежане и възможно отвесно държане и изпъване на краката нагоре / бедрата могат да се поддържат с ръце /, а в същото време се правят енергични кръгови движения със стъпалата или ако това се окаже трудно, се извършват само ритмични свивания и изпъвания на стъпалата / около 120 пъти в минута /, докато пръстите започнат да побеляват или се появи болка в мускулатурата на прасците. След това болният трябва да седне, а краката се оставят да висят отпуснати до появата на изразена хиперемия / повишено кръвонапълване на определен орган или съдова област поради увеличен артериален приток на кръв / на по-болния крак. След пауза / почивка в седнало положение с висящи крака /, която трае от 3 до 5 мин. до изчезване на хиперемията натоварването се повтаря отново.
Освен горните видове тренинги има и пасивен съдов тренинг. Той се използва ако болният се мотивира трудно при изпълнение на една тренировъчна програма от горния тип, реактивната хиперемия може да се постигне чрез т.н.пасивен съдов тренинг – при високо повдигнати крака кръвообращението на болния крак се прекъсва с гумен есмарх за една минута или за 15 до 30 сек. След това стягането се прекъсва и болният сяда. След появата на реактивната хиперемия, той почива в седнало положение и с висящи крака от 3 до 5 минути. Следва ново натоварване и т.н. до завършване на тренировъчния цикъл.
Натоварването при обтурация на артериите на ръцете се извършва чрез ритмични свивания на пръстите в юмрук на високо вдигнати ръце и отпускането им в положение на висене. Може да се тренира и чрез повтарящи се вдигания на тежести или чрез упражнения от типа лицева упора.
И накрая трябва да споменем, че прогнозите за възстановяване са важни за човека, но трябва да се правят пестеливо, за да не надскочат реалните резултати. Ерготерапията е вид самолечение, и то до голяма степен зависи от личното включване на човека, неговата активност и упоритост, защото крайният резултат зависи изключително много от него.
Ефектите от ерготерапията са очакваните и постигнатите резултати от съвместната дейност с човека. Това са преди всичко увеличаване възможностите на пациента да изпълнява поставени задачи, промяна в организацията на работа, увеличаване на чувството на задоволство от напредъка, увеличаване на възможностите за движение, подобряване на самочувствието и усещането за комфорт, увеличаване на чувството за достойнство и подобряване качеството на живот.

Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker