Начало - Новини - Проф. д-р Ивайло Търнев влиза в надпреварата за Медицинските Оскари

Проф. д-р Ивайло Търнев влиза в надпреварата за Медицинските Оскари

Той е изследовател на над 50 научно-изследователски проекти и ръководител на над 40 социални проекти

Проф. д-р Ивайло Търнев - номинация.

Неврологът проф. д-р Ивайло Търнев, началник на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Александровска”, получи достойна номинация от Медицинските Оскари.

Неврологът проф. д-р Ивайло Търнев, началник на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Александровска”, получи достойна номинация от Медицинските Оскари. Церемонията ще отличи постиженията на светилата в родната медицина на 12 октомври в София, съобщават организаторите от ВИП Комюникейшън.

Д-р Търнев става професор в Катедрата по неврология на Медицинския университет София през 2006 г., професор в Департамента по когнитивна наука и психология в НБУ от 2008 и ръководител на същия Департамент от 2013. Магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт.
Председател е на Българското дружество по невромускулни заболявания (НМЗ) и на Българското дружество за борба срещу епилепсията. Член е на УС на Българското дружество по неврология. Член е на Изпълнителното бюро на Фондация „Невронауки и поведение“. Член е на Световното дружество по невромускулни заболявания, Европейския консорциум по Шарко-Мари-Тут болестта и Европейската мрежа по невромускулни заболявания „Treat-NMD“. Представител на България в Европейската лига за борба срещу епилепсията. Председател е на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Член е на УС на Националната мрежа на здравните медиатори. Член е на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет. Член е на Националния консултативен съвет по редки болести към Министерство на здравеопазването. Специализирал е неврогенетика в Оксфордския Университет „Джон Радклиф“, Великобритания и невромускулни заболявания в Института по миология „Антоан Бабински“, Париж. Бил е канен като лектор в Холандия, Германия, Австрия, Белгия, Великобритания, Испания, Индия, Чехия, Словакия, Румъния, Словения, Македония, Турция. През 2014 г. е поканен от Британското дружество по невромускулни заболявания да изнесе годишната лекция в Оксфорд. Водещ изследовател е на над 50 научно-изследователски проекти и ръководител на над 40 социални проекти в областта на общественото здраве. Има над 250 научни публикации, 110 от които в международни списания. Цитиран е над 3300 пъти, от които 2700 в чужди списания, и има h-index – 25. Общият импакт фактор на публикациите му е 552.6. Съавтор е на 10 монографии и 5 учебника. Има значителна научна активност, като е изнесъл 355 научни съобщения, 170 – в чужбина и 185 – в страната.
Има широкообхватна преподавателска дейност: преподава нервни болести в Медицинския факултет на МУ-София на студенти медици, стоматолози, ерготерапевти. Обучава по неврология общопрактикуващи лекари.
Преподава и във Факултета по обществено здраве на МУ-София – на здравни медиатори. Преподава и в Департамента по когнитивна наука и психология на НБУ на студенти по психология дисциплините Човешкия мозък, Невропсихология, Неврогенетика, Невронауки и поведение, Гени, мозък и поведение и др. Преподавал е също невропсихология на студенти по психология и логопедия в СУ „Климент Охридски“ и в ЮЗУ „Неофит Бозвели“.
Проф. д-р Ивайло Търнев има изключителна богата експертна дейност у нас и в чужбина. Той е експерт на Световната здравна организация в областта на ромското здравеопазване; член е на Европейската мрежа по невромускулни заболявания TREAT-NMD; експерт на Европейския невромускулен център; експерт на Европейската лига за борба срещу епилепсията; консултант на Министерство на здравеопазването на Румъния и Министерство на здравеопазването на Македония по въвеждане на българския модел на здравните медиатори в тези страни; експерт на Световната банка по здравните проблеми на ромите.
Член е на Националния консултативен съвет по редки болести и един от специалистите, изработили две национални програми по редки болести; експерт на МЗ по изработването на Здравната стратегия за лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, експерт на УНИЦЕФ по създаването на семейноконсултативни центрове в ромски общности; експерт на UNDP за мониториране здравното състояние на ромите; Член на Националния съвет на Държавната агенция за закрила на децата; ключов експерт на МЗ по Програма PHARE; Член на УС на Ромски образователен фонд, МОН; експерт на Националната мрежа за децата; консултант на НЗОК; експерт на Програма „Обществено здравеопазване“ на Фондация „Отворено общество“; Член е на Етичната комисия на МУ-София; Член е на комисията за високоспециализираната дейност „Клинична невропсихология“ към МУ-София. Член е на Настоятелството на Нов български университет. Председател на терапевтични комисии за лечение на множествена склероза, епилепсия, диабетна полиневропатия и редки болести към НЗОК. Бил е член на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия, а в последните години е бил председател и член на над 25 научни журита. Участва в изработването на 15 национални консенсуса за диагностиката и лечението на различни неврологични заболявания, като три от консенсусите са подготвени под негова редакция.
Основните постижения на проф. д-р Ивайло Търнев могат да се разделят в две области: в областта на неврологията и клиничната неврогенетика и в областта на общественото здравеопазване.
Второто издание на годишните награди NATIONAL MEDICAL AWARDS 2016 ще възнагради хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в областта. Освен Български лекарски съюз, партньор на събитието стана и Национална пациентска организация, както и Националното сдружение на общопрактитуващите лекари.

Проф. д-р Ивайло Търнев влиза в надпреварата за Медицинските Оскари
Той е изследовател на над 50 научно-изследователски проекти и ръководител на над 40 социални проекти.
Здраве да е

Коментари

Преминете на горе