Новини

Област Русе – пример за успешна деинституционализация на деца и младежи с увреждания

Напускането на институциите от интернатен тип е повлияло благоприятно върху здравето, физическото и психическото развитие на децата

В Русе е изграден един от първите Центрове.
Област Русе – пример за успешна деинституционализация на деца и младежи с увреждания.

Област Русе е добър пример за наличие на целия спектър социални услуги и като една от малкото области, която осигурява качествена грижа за деца и младежи с психични проблеми. Именно в Русе е изграден един от първите Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в България и там грижата е в най-голяма степен близка до тази в семейството. Това стана ясно на среща във Велико Търново, на която са разгледани услугите за деца и младежи с увреждания на територията на Северен централен район за планиране.
Събитието бе организирано по повод сключено споразумение между Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), фондация Лумос, Агенция за социално подпомагане и Национално сдружение на общините в България за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, изведени от специализирани институции в новите Центрове, създадени по проект „Детство за всички“. Модератори на срещата са били Ева Жечева – председател на ДАЗД и Трендафил Лефтеров – директор на фондация Лумос България.
От анализа става ясно, че напускането на институциите от интернатен тип е повлияло благоприятно върху здравето, физическото и психическото развитие на децата. Младежите са станали по-мобилни, по-самостоятелни и с повече възможности за комуникация и самообслужване. Това се дължи не само на по-добрите условия на живот, близки до домашните, но и на по-професионалните грижи и възможността за чести срещи с роднини и близки.
Подчертани бяха основните предизвикателства, че процесът на деинституционализация започва, а не завършва с извеждането на децата от институциите.
Представителите на Центровете за настаняване от семеен тип и Защитените жилища определиха липсата на достатъчен финансов ресурс, юридическият статус на децата/младежите, възможностите за оказване на подкрепа за лица, навършили 29 години, предизвикателното и агресивното поведение на потребителите, липсата на достатъчно обучение и супервизиране на персонала, както и на достатъчен брой и вид алтернативни и съпътстващи услуги – дневни центрове, ЦОП и др., като основни затруднения в работата с децата и младежите с увреждания в новите услуги, създадени по проект „Детство за всички“.

Общо
Област Русе – пример за успешна деинституционализация на деца и младежи с увреждания
Заглавие
Област Русе – пример за успешна деинституционализация на деца и младежи с увреждания
Описание
Напускането на институциите от интернатен тип е повлияло благоприятно върху здравето, физическото и психическото развитие на децата.
Автор
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker