Начало - Новини - Приеха Областната здравна карта

Приеха Областната здравна карта

РЗИ трябва до днес на обяд да представи анализ на несъответствията

Приеха Областната здравна карта.

Приеха Областната здравна карта.

След заседание на Комисията вчера бе приета Областна здравна карта. Освен нейните членове, присъстваха и представители на Районна колегия на Български лекарски съюз – Русе. Срещата беше ръководена от Стефко Бурджиев – Областен управител на Област Русе и председател на Комисията.
В рамките на заседанието възникнаха дискусионни въпроси по основните параметри на изготвения проект на Областна здравна карта, като голямо внимание беше отделено на мотивите за разпределението на медицинските дейности по видове и разпределението на броя на лекарите по специалности.
След гласуване се взеха следните решения:
1. Членовете на Комисията, създадена със Заповед на Министъра на здравеопазването, приемат варианта на разгледаната по време на настоящото заседание Областна здравна карта на Област Русе;
2. Регионална здравна инспекция – Русе в срок до 12.00 ч. на 20.11.2015 г. да представи в Областна администрация – Русе анализ на несъответствията и пакета от съпътстващата цялостна документация на Областната здравна карта;
3. Съгласно предвидените в Заповедта на Министъра на здравеопазването разпоредби и указания краен срок до 23.11.2015 г., Областна администрация – Русе да изпрати до Министерството на здравеопазването разработената Областна здравна карта на Област Русе заедно с анализа за несъответствие и съпътстващата документация.
Припомняме само, че ако методиката се запази, хирургичните легла ще бъдат намалени от 347 на 140, а психиатричните от 385 на 173. Доболничната помощ също ще трябва да се прости с леглова база и това вероятно ще е причина за орязването на практики на педиатри и кардиолози.

Приеха Областната здравна карта
РЗИ трябва до днес на обяд да представи анализ на несъответствията.

Коментари

Преминете на горе