Начало - Медицината - Топ хирург става част от екипа на „Софиямед“

Топ хирург става част от екипа на „Софиямед“

Болницата създава Национален център по миниинванзивна хирургия

доц. д-р Теодор Атанасов

доц. д-р Теодор Атанасов

Топ специалистът по коремна хирургия доц. д-р Теодор Атанасов е новият член на екипа на отделението по хирургия в болница „Софиямед“. Основните области, в които доц. д-р Атанасов работи са миниинвазивните методи за лечение на заболявания в коремната кухина и всички видове херниални дефекти. Той е един от тримата членове от България на Американската колегия на хирурзите и редица други Европейски асоциации.
Присъствието на топ специалиста в екипа на отделението по хирургия със завеждащ д-р Сергей Сергеев ще допринесе за въвеждането на нови миниинвазивни начини за лечение на колоректалния рак, доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха, хранопровода и черния дроб, на операции с един разрез при хернии на предната коремна стена, остър апендицит и жлъчно-каменна болест.
Според доц. д-р Атанасов миниинвазивната диагностика и хирургия се счита за най-значимото постижение в областта на хирургията през последните 15 години. Благодарение на тази техника е възможно да се извършват операции през много малки разрези /около 1 см./ с помощта на видео-системи.

В отделението по хирургия в болница „Софиямед“ предстои създаването на Национален център по миниинванзивна хирургия, подкрепен логистично от немската фирма „Karl Storz“. В този център ще бъдат въведени световните стандарти на обучение по лапароскопската хирургия. Планира се развитие на програми за бариатрична хирургия (хирургия на болестното затлъстяване), хирургия на диафрагмата и гастро-езофагеалната връзка, лапароскопска хирургия през един отвор и център за лечение на хернии. Хирургичният екип на болницата ще бъде изпратен на посещение в най-големия медицински център по миниинвазивна хирургия на фирмата „Karl Storz“ в град Тутлинген, Германия.
В МБАЛ „Софиямед“ предстои създаването и на отделение по миниинвазивна хирургия, което ще бъде оглавено от доц. д-р Атанасов.

„Доверието на нашите пациенти към целия екип се обуславя от високата ни професионална квалификация, персонализирания подход при всеки специфичен случай и наситеността на болницата с високотехнологична апаратура. Разбирането на ръководството, че кадрите са най-ценния актив на всяка структурна единица доведе до създаване на добре мотивиран и амбициозен екип, което е от първостепенно значение за налагането и реализирането на нови концепции и постигането на оптимални резултати“ – допълва доц. д-р Атанасов.

Болница "Софиямед"

Болница „Софиямед“

Доц. д- р Теодор Атанасов завършва Медицински Университет София през 1998 г. От 2000г. до 2013г. работи в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” в IV-та Хирургична Клиника . От 1998 г. до 2013г. специализира в сферата на миниинвазивната хирургия в Испания, Швейцария, Италия, Франция, Германия, Холандия, Бразилия, Хърватска, САЩ, Румъния и България. Защитава докторска дисертация на тема: „Възможности и индикации за приложение на лапароскопска хирургия при остър апендицит“. Член е на: Българския лекарски съюз, Българското хирургично дружество, Европейската асоциация по ендоскопска хирургия (EAES), Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия (EACTS); Европейска асоциация за транслуминална хирургия (EATS), Европейска онкологична асоциация за заболявания на храносмилателния тракт (ESDO), Европейска херниална асоциация (EHS).Дипломиран член на Американската Колегия на Хирурзите (FACS).

Коментари

Преминете на горе