Начало - Новини - До месец ще стане ясно има ли здравен риск за децата на Кърджали

До месец ще стане ясно има ли здравен риск за децата на Кърджали

Взети са проби за наличие на олово и цинк в кръвта на 150 ученици

Биологичният мониторинг се осъществява по проект на Регионалната здравна инспекция в Кърджалии се финансира от Министерството на здравеопазването чрез националната програма „Околна среда и здраве”.

Биологичният мониторинг се осъществява по проект на Регионалната здравна инспекция в Кърджалии се финансира от Министерството на здравеопазването чрез националната програма „Околна среда и здраве”.

До месец ще стане ясно има ли здравен риск и какъв е той за децата от Кърджали, чиито район е екологично замърсен заради минната и металургична промишленост.
В края на октомври бяха взети по 2 проби венозна кръв от 150 деца от 9 до 14 години от 3 училища в различни части на рада с информираното съгласие на родителите им. Биологичният мониторинг се осъществява по проект на Регионалната здравна инспекция в Кърджалии се финансира от Министерството на здравеопазването чрез националната програма „Околна среда и здраве”, съобщи БГНЕС.
Биологичният материал е изпратен за хематологичен анализ в Централната клинична лаборатория на Александровска болница в София. Освен това са взети проби от почвите и водите в районите, където децата учат и живеят. Изследването включва и анкетиране на всеки ученик за установяване на връзката между жизнената среда, начина на живот, наличие на наследствени фактори и настоящия здравен статус.
Над 55 години Кърджали е екологично рисков район заради добива и преработката на рудни и нерудни изкопаеми. Основен източник на замърсяванията през тези години е Оловно-цинковият комбинат /ОЦК/. През 2011-2012 г. оловното и цинковото производства бяха поетапно спрени, поради което сега очакваме далеч по-добри резултати, посочва шефът на РЗИ-Кърджали доц.Жени Стайкова. Концентрациите на олово и кадмий във въздуха след затварянето на ОЦК вече били в нормата, но в почвите и водите те били 4-5 пъти над пределно допустимите граници. Директорът на РЗИ уточнява още, че целта на настоящото изследване е да се направи сравнителен анализ на резултатите от цялостния биологичен мониторинг на деца в Кърджали за периода 1991-2013 година.
Пред БГНЕС доц. Жени Стайкова съобщава още, че догодина се предвижда обследване на влиянието върху здравето на цианидите от златодобивната промишленост в „Горубсо-Кърджали“ АД.

Коментари

Преминете на горе