Новини

АХУ обявява конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации

Конкурсната документация може да бъде намерена в Интернет страницата на АХУ в рубриката „Проекти и програми“ – Достъпна среда.
Областна администрация Русе информира, че Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания”.

Областна администрация Русе информира, че Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания”.
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.
Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания.
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти и варира между 12 000 и 50 000 лв. По-конкретно за Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект той е до 12 000 лв., за Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект може да достигне до 15 000 лв., а за Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.
Конкурсната документация може да бъде намерена в Интернет страницата на АХУ в рубриката „Проекти и програми“ – Достъпна среда.
Проектните предложения, ведно с изискуемите документи, се подават с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания по един от следните начини:
1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” №104-106:
– на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани
– на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 ч. на 06.08.2019 г.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса: – на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани
– на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_dostap@mlsp.government.bg.
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.08.2019 г.
Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от Агенцията за хората с увреждания входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.
Съдействие при кандидатстване можете да бъде получено на следните телефонни номера: 02/931 80 95 и 02/832 90 73.
Консултации по Методиката за кандидатстване се предоставят всеки петък в регионалния офис на АХУ във Велико Търново на адрес пл. „Център” №2, вх.1, ет. 1, в рамките на приемния ден на регионалния представител на Агенцията за Северен централен Район Димитър Ников. Контакт с него може да бъде осъществен на тел.: 062/62 03 97 или на 0882 82 67 17.

Общо
АХУ обявява конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда
Заглавие
АХУ обявява конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда
Описание
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации.
Автор
Публикувано от
Здраве да е
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker