Новини

Замърсяването на въздуха – тема на публична дискусия в Русе

Изготвят оценка на здравния риск на населението на град Мартен

В Русе се проведе публична дискусия относно дългосрочните мерки за ограничаване и минимизиране на отрицателните въздействия върху здравето на хората
В Русе се проведе публична дискусия относно дългосрочните мерки за ограничаване и минимизиране на отрицателните въздействия върху здравето на хората

В Русе се проведе публична дискусия относно дългосрочните мерки за ограничаване и минимизиране на отрицателните въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене. На срещата присъстваха областният управител Стефко Бурджиев, зам. областният управител Станимир Станчев, представители на индустриалния бизнес, Инициативен комитет град Мартен и представители на държавните институции.
Срещата беше открита от областния управител Стефко Бурджиев, който представи напредъка на изпълнението на набелязаните от предишната среща мерки и прочете становищата на РДНСК и РИОСВ – Русе. Според становището на РДНСК са констатирани нарушения от „Полисан” АД и са съставени два броя Констативни актове: за незаконен строеж на вакуум колона и два броя бетонни площадки към съществуваща инсталация за производство на гудрон и за незаконен строеж на 12 броя резервоари към съществуваща инсталация за производство на гудрон. Нарушения са констатирани и при проверката на химическите производства от РИОСВ – Русе. Издадени са предписания на няколко фирми за изграждане на пречиствателни станции, канализация и за съхраняване на отпадъците от дейността им. От взетите проби е установено, че няма замърсяване по река Дунав преди и след територията на КТМ и че нивото на замърсяване на въздуха е същото като в град Русе, което е в приетите норми.
Г-н Станко Станков – управител на „Булмаркет” ООД заяви, че в изпълнение на препоръчаните мерки от РИОСВ – Русе са направени постъпки да се съберат активите на канализационната мрежа на територията на КТМ и да се определи оператор за тяхната експлоатация.

От взетите проби е установено, че няма замърсяване по река Дунав
От взетите проби е установено, че няма замърсяване по река Дунав

Според г-н Анатоли Казаков – адвокат на Инициативен комитет град Мартен, правилният път на действие от тук нататък е да се ограничи разширяването на замърсяването и да се изпълнят предписанията на РИОСВ – Русе и другите сезирани институции, защото екологосъобразното производство би довело до просперитета както на фирмите, така и на гражданите.
Вследствие на проведената дискусия се взеха няколко решения. Следващата среща за обсъждане на мерките за ограничаване на замърсяването в района на Комбинат за тежко машиностроене – Русе и град Мартен да се проведе на 15 септември. Институциите имащи отношение към проверката на КТМ да изготвят писмени доклади за напредъка по изпълнението на предписаните мерки и да ги предоставят на Областна администрация – Русе до 5 септември. Областният управител Стефко Бурджиев пое ангажимент, в рамките на своите правомощия, да инициира процедура за изготвяне на оценка на здравния риск на населението на гр. Мартен.

Общо
Замърсяването на въздуха – тема на публична дискусия в Русе
Заглавие
Замърсяването на въздуха – тема на публична дискусия в Русе
Описание
В Русе се проведе публична дискусия относно дългосрочните мерки за ограничаване и минимизиране на отрицателните въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker