Новини

Белодробната болница обявява конкурс за млад специалист

На основание чл. 17, ал.3  от Наредба №1 от 22.01.2015г. на МЗ във вр. с чл.89 и сл. от Кодекса на труда, Заповед № РД-19-6/17.09.2020г. на министъра на здравеопазването и заповед № 089/19.11.2020г на управителя на “СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ” ЕООД се обявява конкурс за заемане на длъжността:

 „Лекар – специализант по специалност „Пневмология и фтизиатрия“ в отделение по „Пневмология“ при “СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ” ЕООД.

Конкурса ще се проведе на два етапа : първи етап – по документи ; втори етап – събеседване/устно изпитване/ по утвърден „Конспект за зачисляване за специализация по Пневмология и фтизиатрия“.

Изисквания и необходими документи за заемане на  длъжността  „Лекар – специализант по специалност „Пневмология и фтизиатрия“

1. Заявление за участие в конкурса – свободна форма.

2. Автобиография.

3. Диплома за завършено висше медицинско образование, образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина.

4. Трудов стаж – работа в специализирана структура  по профила на болницата е предимство.

5. Свидетелство за съдимост .

6. Медицинско свидетелство.

7. Актуално удостоверение от РК на БЛС.

8. Компютърни умения – удостоверение/ хорариум от диплома и др.

9. Езикови познания – минимум един език с ниво на владеене – В1, удостоверено със сертификат/удостоверение, др.

Съгласно чл. 17, ал.4 от Наредба №1/2015г на МЗ, при провеждането на конкурса ще се вземат предвид:

1. средният успех от следването и от държавните изпити;

2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства – пневмология и фтизиатрия;

3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността – пневмология и фтизиатрия;

4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.)

Документи за участие следва да се подават от 8:00 до 15ч. всеки работен ден в отдел „Личен състав” на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД, с адрес: гр. Русе,  ал. Лилия №1, ет.2 . Документи ще се приемат в 30-дневен срок от деня следващ деня на публикуване на обявата. Документите следва да се подават в запечатан, непрозрачен  плик със следното наименование: „ Документи за участие в конкурс за заемане на длъжност „Лекар, специализант по ПФ“,  с изписване на плика на имената на кандидата, точен адрес, имейл и тел. за връзка. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и Конспекта ще се предоставят на кандидатите в служба “Личен състав” при “СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ Русе” ЕООД – г-жа Елка Димитрова.

Общо
Белодробната болница обявява конкурс за млад специалист
Заглавие
Белодробната болница обявява конкурс за млад специалист
Описание
Документи за участие следва да се подават от 8:00 до 15ч. всеки работен ден в отдел „Личен състав” на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД, с адрес: гр. Русе, ал. Лилия №1, ет.2 .
Автор
Публикувано от
Здраве да е

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker