Деца и родителиНовини

Създадоха първата специализирана диагностика за деца с различен майчин език в България

Езиковата диагностика ще подкрепи учителите, които работят с едни от най-уязвимите ученици в образователната система

Първата специализирана езикова диагностика за ученици с различен майчин език от български вече е факт. Диагностиката дава възможност за задълбочено изследване на нуждите на учениците, свързани с усвояването на езика, вече развитите способности и полетата за подкрепа. Материалите, създадени от езиковите експерти, ще подкрепят директно работата на учителите в начална степен, които
работят с една от най-уязвимите групи ученици в
българската образователна система.

Диагностиката е първата ключова част от по-голям проект за разработка на специализирани учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския. Проектът се осъществява от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt от началото на 2020 г. и се финансира с публична кампания за индивидуални дарения, която продължава и в момента. 

Експертите от EducArt и “Заедно в час” вече са завършили диагностичния инструмент и работят по неговото апробиране в истински класни стаи. В момента започва и работа по разработването на специални материали за учениците във втори клас. След това аналогично ще бъдат разработени и специализирани материали по български език с различни нива на трудност за учениците в следващите класове.

В диагностичния инструмент са включени и специално създадени илюстрации от художничката Еслица Попова. Рисунките целят да
провокират вербалната реакция на децата и помагат учениците да не се чувстват оценявани, а да имат приятно преживяване – разглеждане и обсъждане на картинки. Това е и едно от първите впечатления, които споделят и учителите, изпробвали диагностиката. 
“Провеждането на езикова диагностика е изключително важно по две причини: От една страна за разработването на учебните материали, тъй като по този начин ще се съберат данни за конкретните трудности в усвояването на езика и съответно децата ще бъдат подкрепени целенасочено. От друга страна за учителите, които ще работят със създадените учебни материали, тъй като ще могат да определят езиковото ниво на децата, да проследяват техния напредък и да откликват на техните индивидуални нужди.”, споделя споделя специалистът по многоезичие и дидактика на езиково
обучение Анастасия Новикова от сдружение EducArt.

Всички ресурси, създадени в рамките на инициативата, ще съдържат подробни методически указания и насоки за преподавателите.
Това ще позволи на учителите лесно да прилагат и адаптират материалите в своята работа и да подкрепят ефективно своите ученици, за които българският език не е майчин. “Важно е да се отбележи, че материалите от проекта ще бъдат полезни също и при работа с деца от български семейства, които имат различни езикови дефицити или живеят в чужбина и общуват на български език ограничено предимно в семейна среда.”, допълва езиковедът Вяра Михайлова от EducArt.

Инициативата на двете организации надгражда върху вече успешно реализиран проект, осъществен от организации от България, Румъния и Германия, който подкрепя обучението по български език за деца в детската градина, предучилищна група и първи клас. Връзката между двата проекта позволява и по-плавно и логично надграж
дане в работата на учителите. 

Като допълнителна дейност двете организации организират също и специализиран курс от обучения, които да помогнат на цели училищни екипи да въведат и съчетаят успешни практики за езикова подкрепа както в редовните часове по различни предмети, така и през извънкласни занимания.

Обученията за “Езиково подкрепящи училища” вече стартираха, като през тях ще преминат част от училищата в новата програма “Училища за пример” на “Заедно в час”. “Проектът се финансира изключително със средства набрани от индивидуални дарители от България и чужбина. Затова и всички учебни материали и ресурси ще
бъдат безплатни, широко разпространени и достъпни за образователната общност в страната.”, споделя Анжела Деянска, ръководител “Развитие и фондонабиране” в “Заедно в час”.
Общо
Създадоха първата специализирана диагностика за деца с различен майчин език в България
Заглавие
Създадоха първата специализирана диагностика за деца с различен майчин език в България
Описание
Езиковата диагностика ще подкрепи учителите, които работят с едни от най-уязвимите ученици в образователната система.
Автор
Публикувано от
Здраве да е

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker