Новини

Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата

Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване видове

Влажните зони имат много важна роля в предпазването ни от наводнения, като те поемат и задържат голяма част от повърхностните води.
Световният ден на влажните зони отбелязваме всяка година на 2 февруари с приемането на Конвенцията за влажните зони през 1971 г. в иранския град Рамсар на брега на Каспийско море.

Тази година РЗИ – Русе отбелязва Световния ден на влажните зони с конкурс за рисунка на тема „Нарисувай една от легендите за Сребърна” в ОУ „Христо Смирненски”, гр. Русе. На 21 януари експерти от Регионалната здравна инспекция съвместно с учениците от ОУ „Христо Смирненски” отбелязаха Световния ден на влажните зони, като на отличените ученици в конкурса РЗИ предостави предметни награди.
„Влажните зони и климатичните промени” е темата на кампанията тази година. Целта е да се популяризират влажните зони, като източник на жизненоважни ресурси – вода, храна и като естествена защита от наводнения и засушавания – бедствия, които рефлектират директно върху нас. Неслучайно Комитетът на Рамсарската конвенция е избрал тази тема. Идеята на кампанията е да разпространи информация за проблема и да демонстрира решения, които могат да се изпълнят от всеки.
От 1970 година 35 % от световните влажни зони са загубени. Заедно трябва да работим за опазването и възстановяването на тези невероятни екосистеми, които ни подготвят за битката и са нашия гръбнак срещу последствията от климатичните промени.
Световният ден на влажните зони отбелязваме всяка година на 2 февруари с приемането на Конвенцията за влажните зони през 1971 г. в иранския град Рамсар на брега на Каспийско море. Мисията на Конвенцията е ,,Опазване и широко ползване на всички влажни зони чрез местни, регионални и национални действия и международно сътрудничество, като принос към устойчивото развитие на Земята”.
„Не сме безсилни срещу изменението на климата”
КАКВО СА ВЛАЖНИ ЗОНИ ?
Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода.

ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ?
 влажните зони имат много важна роля в предпазването ни от наводнения, като те поемат и задържат голяма част от повърхностните води;
 имат важно значение за живота на местното население, защото са източници на вода, място за риболов, събиране на билки и др.;
 особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. Не случайно на много места по света се изграждат пречиствателни станции имитиращи естествените блата.;
 имат изключително важна роля за кръговрата на водата, като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води;
 съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове;
 те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята;
 в утайките на блатата и мочурищата се задържат големи количества въглероден диоксид, метан и др. газове, което ги прави изключително важни, защото в противен случай тези газове и тяхното естествено изпускане в атмосферата стават причинители на климатичните промени;
 не на последно място влажните зони предлагат добри условия за развитие на различни видове туризъм.

Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства, но са изключителни уязвими екосистеми – силно чувствителни към замърсяване, промени във водните течения и други. Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най-приоритетните за опазване обекти. Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване видове.
РЗИ – Русе продължава със здравно – образователни лекции да запознава учениците от всички русенски училища, относно опазване биоразнообразието на природните богатства.

Общо
Влажните зони- естествено решение на проблемите с изменението на климата
Заглавие
Влажните зони- естествено решение на проблемите с изменението на климата
Описание
Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване видове.
Автор
Публикувано от
Здраве да е
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker