Лекари

СНЦ ‘Еквилибриум’

Детство у дома
Детство у дома

Нашата мисия е да подкрепяме деца, млади хора и техните родители да развиват личните си ресурси и да поемат с оптимизъм отговорност за своето бъдеще. Ние вярваме, че когато семействата са по-устойчиви, общностите са по-силни и по-благополучни.

Как постигаме това? Ние помагаме на родителите да разбират по-добре ранното детство, да познават идеите и техниките на позитивното родителство и правата на децата. Стремим се да осигурим безопасна и грижовна семейна или близка до семейната среда за всяко дете, с което работим. Активно подкрепяме семействата по един комплексен начин, за да бъдат достатъчно добри родители на децата си. Насърчаваме общността да се грижи за по-уязвимите си членове. Помагаме на децата да осъзнаят и реализират правата си, като развиваме интерес и умения за собствени инициативи чрез които да разгърнат потенциала си и да променят живота и света около себе си.

СНЦ "Еквилибриум"
СНЦ „Еквилибриум“

Сдружението стартира през 2004 г. с дейности за деца в сферата на неформалното образование – учене чрез преживяване на опита, предимно сред природата в градска и извънградска среда. Работихме с различни групи деца, но общото между тях беше уязвимост на социална или етническа основа. Осъзнахме, че тези деца имат нужда на първо място от стабилна, безопасна и развиваща семейна среда, за да отключат познавателния си потенциал. Така се роди най-дългосрочното направление на нашата работа – Мисия „Детство у дома, където има сигурност, обич и развитие“.

СНЦ "Еквилибриум"
СНЦ „Еквилибриум“

През 2009 г. поехме управлението на Комплекса за социални услуги, за да предотвратяваме раздялата на децата от техните семейства или да помогнем на децата от институциите да се върнат у дома. Развихме алтернативни форми на грижа за тези деца, които въпреки нашите усилия не могат да останат при семействата си – спешен прием, приемна грижа, центрове за настаняване от семеен тип. Поехме грижата за първата група деца с тежки и комплексни увреждания от закрития дом в Могилино, когато в страната нямаше експертиза за тази сложна категория деца. Включихме се активно в процеса на деинституционализация в цялата страна чрез партньорството си с британската организация „Надежда и домове за децата“. Поехме отговорност за управление на тежки и рискови нови социални услуги, след закриването на домовете за деца и младежи с увреждане и бебета. Консултираме колеги от цялата страна и чужбина как да организират или подобрят качеството на услугите си. Когато практиката ни показва, че има проблеми в нормативната база и регулациите не униваме, а предприемаме застъпнически дейности за премахване на бариерите чрез членството си в Коалиция за деинституционализация „Детство 2025“ и Национална мрежа за децата.

Към момента „Еквилибриум“ управлява 10 услуги в община Русе и община Бяла:


Център за обществена подкрепа
Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане, обединени в Комплекс за социални услуги – най-дълго управляваната от нас социална услуга или както го наричаме помежду си: кораба-майка.


Звено майка и бебе
Звено майка и бебе

Звено майка и бебе, Дневен център за деца с увреждане и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа, които управляваме комплексно като Обединени детски услуги „Слънчо“.


Центрове за настаняване от семеен тип
Центрове за настаняване от семеен тип

Центрове за настаняване от семеен тип предимно за младежи с тежки интелектуални увреждания и психотично поведение, познати като къщи „Надежда“ и „Любов“.


Център за настаняване от семеен тип град Бяла.
Център за настаняване от семеен тип град Бяла.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждане и други проблеми в град Бяла.

Тежестта на тези отговорности не ни спира да развиваме иновативни дейности по проекти за:

  • подобряване на живота и развитието на децата в ромска общност,
  • подкрепа за деца в конфликт или контакт със закона,
  • превръщане на училището в център на общността,
  • позитивно родителство или как да възпитаваме като окриляваме децата
  • система за мониторинг и оценка на качеството на социалните услуги – какво е въздействието върху живота на децата и техните семейства
  • универсални услуги за деца в ранна възраст – предстои откриването на първия в България интерактиван център „В света на ранното детство“, в подкрепа на родители, педагози и социални работници.

Моделите, програмите и принципите на „Еквилибриум“, прилагани в КСУДС и по проекти, са в основата на планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия  „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, приет с постановление  на Министерски съвет № 859 от 13.10.2016 г.

СНЦ "Еквилибриум"
СНЦ „Еквилибриум“

Потърсете ни ако:

  • Имате нужда от повече информация за нашата дейност и за актуални инициативи, в които бихте искали да се включите
  • Желаете да помогнете за подобряване качеството на живот на децата, с които работим – финансова или материална подкрепа или доброволни услуги са ни необходими за ваканционните програми и клубовете по интереси; специализирани храни и добавки за бебетата с тежки увреждания, за повече рехабилитация и новаторски терапии на децата с увреждане; за подобряване на средата и ресурсите, с които да стимулираме децата в риск и да развиваме умения и интереси; за осигуряване на основни домакински уреди, мебели и бебешки принадлежности от първа необходимост за семейства в затруднено положение; пакетирани хранителни продукти; подаръци за рождени дни и Коледа и др.

Save

Save

Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker