Новини

Община Русе с нов проект за две социални услуги

За две нови социални услуги ще кандидатства Община Русе
За две нови социални услуги ще кандидатства Община Русе

В периода от 01.05.2014 г. до 31.10.2015 г. Община Русе финансира социалните услуги „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ в „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – Русе. За осигуряване на специализирани грижи на хора с увреждания и самотноживеещи лица бяха назначени 17 домашни помощници и 3 социални асистенти. За периода социални услуги са ползвали 84 потребители.
Разкритото „Звено за услуги в домашна среда“ предостави социални услуги в период на устойчивост на реализиране на проект „Помощ в дома“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който постави основите на „Звено за услуги в домашна среда“.
От 01.11.2015 г. „Звено за услуги в домашна среда“ временно е преустановило дейността си, тъй като Община Русе е разработила проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG05M9OP0001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“. Реализирането на проекта ще даде възможност да бъде продължена дейността на „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – Русе за подкрепа на хората с ограничени възможности за самообслужване.
В тази връзка информираме, че към настоящия момент не се приемат нови заявления за социални услуги. Приемът на документи ще стартира след подписването на договор с Министерството на труда и социалната политика по Процедура № BG05M9OP0001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Всички желаещи да ползват социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ по новата схема ще бъдат информирани чрез публикация на интернет страницата на Община Русе и в медиите.
Алтернативни на социалните услуги в „Звено за услуги в домашна среда“ са услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж – Русе, които включват доставяне на храна в дома и почистване на жилището. При желание за ползване на този вид услуги, можете да получите допълнителна информация на тел. 082/845973 или на адрес: гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ № 86, където да подадете необходимите документи.

Община Русе с нов проект за две социални услуги
За периода социални услуги са ползвали 84 потребители.
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker