Новини

Община Русе с нов проект за две социални услуги

За две нови социални услуги ще кандидатства Община Русе
За две нови социални услуги ще кандидатства Община Русе

В периода от 01.05.2014 г. до 31.10.2015 г. Община Русе финансира социалните услуги „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ в „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – Русе. За осигуряване на специализирани грижи на хора с увреждания и самотноживеещи лица бяха назначени 17 домашни помощници и 3 социални асистенти. За периода социални услуги са ползвали 84 потребители.
Разкритото „Звено за услуги в домашна среда“ предостави социални услуги в период на устойчивост на реализиране на проект „Помощ в дома“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който постави основите на „Звено за услуги в домашна среда“.
От 01.11.2015 г. „Звено за услуги в домашна среда“ временно е преустановило дейността си, тъй като Община Русе е разработила проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG05M9OP0001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“. Реализирането на проекта ще даде възможност да бъде продължена дейността на „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – Русе за подкрепа на хората с ограничени възможности за самообслужване.
В тази връзка информираме, че към настоящия момент не се приемат нови заявления за социални услуги. Приемът на документи ще стартира след подписването на договор с Министерството на труда и социалната политика по Процедура № BG05M9OP0001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Всички желаещи да ползват социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ по новата схема ще бъдат информирани чрез публикация на интернет страницата на Община Русе и в медиите.
Алтернативни на социалните услуги в „Звено за услуги в домашна среда“ са услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж – Русе, които включват доставяне на храна в дома и почистване на жилището. При желание за ползване на този вид услуги, можете да получите допълнителна информация на тел. 082/845973 или на адрес: гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ № 86, където да подадете необходимите документи.

Общо
Община Русе с нов проект за две социални услуги
Заглавие
Община Русе с нов проект за две социални услуги
Описание
За периода социални услуги са ползвали 84 потребители.
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker