Новини

Русе си решава проблема с гудроновите ями

Люляци, липи и детелини ще променят тотално облика на старото сметище

Русе си решава проблемите с гудроновите ями
Русе си решава проблемите с гудроновите ями

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева дадоха официален старт на закриването и рекултивацията на старото депо за битови отпадъци в крайдунавския град. На събитието присъства лично и изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева.
Стоилов изрази задоволство, че Русе е успял да стартира този важен за всички граждани проект. „Знаете, че един от най-големите екологични проблеми на града е старото депо за отпадъци, което си беше една екологична бомба. За нас беше изключително важно да подготвим необходимите документи, за да кандидатстваме и да убедим правителството и съответно ПУДООС, че имаме нужда от това финансиране“, заяви кметът Пламен Стоилов. Русенският градоначалник допълни, че благодарение на проекта, който стартираме днес, ще обезвредим гудроновите ями, ще се изведат безопасно и контролирано продуцираните газове, ще се изолира сметището от подпочвените и атмосферните води, ще се осигурят мерки за рекултивация, ще се възстанови и оздрави екологичната обстановка в района на депото и ще се даде възможност за мониторинг на околната среда.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева поздрави Община Русе за силната мотивация и работата на екипа. „Община Русе е една от първите, които успяха да подадат проектите си, да подготвят тръжните процедури и да стигнат до първа копка днес. По отношение на управлението на отпадъците, Русе е един от водещите градове“, допълни още тя.

На първата копка присъства министър Василева
На първата копка присъства министър Василева

От проведената пресконференция, непосредствено преди церемонията по първа копка, стана ясно, че проектът е на стойност 22 411 594, 40 лв. и се финансира от програма ПУДООС. Очаква се дейностите да приключат до 5 години.
Депото е започнало да функционира през 70-те години на ХХ век, вероятно без проектни разработки и мерки за защита на геоложката среда от разпространение на замърсители. Разглежданата част на депото, която подлежи на рекултивация, е с дължина и ширина съответно до около 1200 m и 250 m. Според влезлия в сила Подробен устройствен план, общата площ на депото възлиза на 288,972 дка. При многогодишната експлоатация, тялото на депото е достигнало дебелина до 23 m, включващо всякакъв вид отпадъци – битови, промишлени и строителни. Към най-опасните, създаващи екологичен риск, се причисляват депонираните нефтопродукти – гудрон.
За третиране на замърсените с гудрон площи, възлизащи на 125 дка и предотвратяването на неконтролируемо изтичане на замърсителя, при 35 см. слой са необходими 75 000 т. трошен камък, 4500 т. пепелина или 2 850 т. гасена вар и 950 т. пепел.

Отец Марин отслужи водосвет
Отец Марин отслужи водосвет

 

Съгласно част „Биологична рекултивация” на изготвения технически проект се предвиждат дейности по затревяване и залесяване с дървесни и храстови видове. Затревяването е предвидено на равната най-висока част на рекултивираното депо и полегатите склонове върху 191 300 м2 като 15 метра по периферията се остави за ландшафтно залесяване. Анализирайки условията на средата и качеството на почвите проектантът е предложил затревяването да е: с райграс, бяла детелина, ливадни растения, а видовете за залесяване са в съответствие с тези от близкия ландшафт, напр. дъб, липа, шипка, глог, бряст, смрадлика, люляк и др.
Кметът Пламен Стоилов подчерта важността на проекта за облагородяването на вилните зони и имоти в близост до депото. Той се ангажира, че по време на изпълнението на проекта, живущите няма да имат проблем с достъпа до имотите си, а ако е необходимо ще бъде изграден и обходен маршрут.
След края на пресконференцията, на специално обособена площадка на депото, отец Марин отслужи водосвет, след което беше направена и самата първа копка.

Общо
Русе си решава проблема с гудроновите ями
Заглавие
Русе си решава проблема с гудроновите ями
Описание
Русенският градоначалник допълни, че благодарение на проекта, който стартираме днес, ще обезвредим гудроновите ями, ще се изведат безопасно и контролирано продуцираните газове
Автор
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker