Новини

Зарибяват ученици с наркотици по купони и дискотеки

Канабисът при редовна употреба води до психотични симптоми и разстройства, даже до оглупяване

Младежи - наркотици.
Все повече ученици стават жертва на наркотици и попадат в капана на зависимостта, без да си дават сметка за рисковете.

Проблемът с наркоманиите е един от най-наболелите за съвременните млади хора. Все повече младежи стават жертва на наркотици и попадат в капана на зависимостта, без да си дават сметка за рисковете. Децата най-често се зарибяват с наркотици по купони, дискотеки, близо до училищата. Много ученици посягат към тях просто от любопитство, от желание да се чувстват големи и независими или пък, за да избягат от лични и семейни драми.  Употребата на психоактивни вещества обаче е свързана както с хронични, така и с остри здравословни проблеми, които се утежняват от множество фактори, включително начин на приемане, индивидуална уязвимост и социален контекст.
Най-разпространена сред психоактивните вещества е употребата на канабис, като консумацията му е около пет пъти по-разпространена от тази на останалите вещества. От гледна точка на вредните ефекти от хроничната му употреба, проучванията установяват, че употребяващите редовно и продължително канабис са двойно по-застрашени от проява на психотични симптоми и разстройства, характеризират се с повишен риск от развитие на респираторни проблеми и могат да развият синдром на зависимост. Редовната употреба на канабис в юношеска възраст се свързва с повишен риск от проява на шизофрения. Продължителната употреба в млада възраст може да доведе до оглупяване.
РЗИ – Русе е провела анкетно проучване „Видове зависимости” по „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.” сред ученици, свързано с употребата на наркотици във възрастовата група 14 – 19 г. В проучването са били анкетирани ученици от ОУ „Ал.Константинов”, ОУ „А.Кънчев” от Русе, ОУ „Братя Миладинови” и СОУ „Св. св. Кирил и Методий” Две Могили, СОУ „Васил Левски” гр. Ветово, СОУ„Васил Левски” гр.Русе, ПГТ „Иван П. Павлов” гр. Русе.
Анкетирани са общо 518 ученици, от които 279 момичета и 239 момчета. Анкетата е съдържала 12 въпроса, свързани с употребата на наркотици, алкохол, цигари, разпространение, достъп и оценяване на риска.
Целта на изследването е била да констатира отношението на учениците към посочените явления и степента на разпространение на употребата на алкохол, тютюн и наркотици, за да се улесни планирането на образователна и превантивната дейност.
Тъй като извадката е представителна, характеристиките на развитие на употреба на психоактивни вещества в тази общност може да бъдат отнесени към други подобни общности и обобщените изводи да подпомогнат за изграждането на една ефективна система за преодоляване на тези проблеми в региона.
83 % посочват, чe не са им предлагали наркотични вечества, а останалите потвърждават. Най-голям процент на предлагане на наркотици се осъществява по време на събирания (купони) – 34,80 %, а другите две места, където най-често се предлагат опиати са в дискотеката и в близост до училище -21,30%.
11.2 % от анкетираните посочват, че са употребявали наркотични вещества.
81% от анкетираните посочват, че не са употребявали наркотични вещества, а останалите 12%, че са употребявали марихуана, следват ги 3%, които са пробвали екстази и амфетамини и най-нисък процен са опиатите и другите наркотични вещества.

амфетамини
81% от анкетираните посочват, че не са употребявали наркотични вещества, а останалите 12%, че са употребявали марихуана, следват ги 3%, които са пробвали екстази и амфетамини и най-нисък процен са опиатите и другите наркотични вещества.

Проблемите, които предизвикват желание за употреба на наркотични вещества според участниците в анкетата са: несигурност, слаба социализация, депресия, проблеми в семейството, отчаяние, липса на родителски контрол. За подрастващите тези фактори са свързани, затова посочените причини попадат под един общ знаменател. Това са факторите, които предизвикват неприятни емоции, а именно тези емоции са в основата на желанието на децата да ги преодолеят по единствения начин, който им се струва възможен. Децата рядко имат изградени механизми за справяне с проблемите и веднъж посегнали към психоактивните вещества, при тях много по – бързо се развива зависимост и е много по – трудно тя да бъде преодоляна.
Друга голяма група ученици отговарят, че основният фактор е любопитството. 16.21 % от тях смятат, че желанието да се опитат нови усещания е причината да се посегне към забранените вещества. 7.52 % от учениците са на мнение, че употребата на психоактивни вещества носи удоволствие, засилва приятните усещания.
6.94 % от учениците в анкетата мислят, че това, което подтиква младите хора да започнат да употребяват забранени вещества е липсата на внимание, като отговарят на тази своя потребност именно по този начин. Желанието да изпъкнат сред съучениците или заради нуждата да изглеждат и да се чувстват по – зрели и по – привлекателни. С този фактор може да се обвърже и друга важна причина, а именно средата.
7.72 % от учениците смятат, че компанията или приятелите са тези, които насърчават младите хора да потърсят такъв вид усещания, подтикнати от необходимостта да се чувстват защитени като част от определена общност.
Сравнително малко на брой са участниците в анкетата, които отдават рисковото поведение на фактори като: скука (3.08%), стрес или травмиращо преживяване (2.31%), безпокойство или страх от промените, които настъпват в процеса на съзряването (2.50%).
Анализът води до извода, че в борбата срещу употребата на наркотици, алкохол и цигари превенцията е най-добрия метод. Училището си остава главното място за осъществяване на превенцията, тъй като, там възможността за достигане до максимален брой деца е най-голяма. Тази превенция може да се осъществи само с общите усилия на всички институции, работещи с деца, семейството, училището и обществото.
В днешното забързано време, когато децата израстват неусетно, а промените настъпват бързо и неудържимо, често не забелязваме, че опасностите за младежите дебнат отвсякъде и ако не обърнем навреме внимание, проблемът може да стане сериозен и нерешим.

Общо
Зарибяват ученици с наркотици по купони и дискотеки
Заглавие
Зарибяват ученици с наркотици по купони и дискотеки
Описание
Употребяващите редовно и продължително канабис са двойно по - застрашени от проява на психотични симптоми и разстройства.
Автор
Публикувано от
Здраве да е
Лого
Етикети

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker